Na het optrekken van het circus is
het overgebleven spoor van de piste
onwaarschijnlijk nietig, alsof
de in beslag genomen ruimte
en de daaruit ontstane ruimte
verschillende grootheden zijn.

Tussen de facade van het exterieur
en de intimiteit van het interieur,
sluimert nog de herinnering.
Het spoor is uiteindelijk niets anders
dan een plattegrond schaal 1:1.

Vanuit de twee-dimensionale wereld van de,
binnen de architektuur gehanteerde begrippen
als aanzicht, plattegrond en schaal, probeer ik
de begrenzingen van de geleefde ruimte
opnieuw af te tasten in de dingen zelf.

amsterdam, september 1998

    < x